Hide Id

Im a girl aged 25 ndakauya kuno Joni kuzobatsira sister yangu 2017 pavakasununguka mwana wavo wechi2 ndaigara ndichivanetsa kuti ndiri kuda kuuyawo kuzotsvaga basa kusvikira vazoti huya uzondibatsira kureera mwana ivo vachienda kubasa ndakafara zvikuru kuti ndakuuyawo Joni vakanditumira mari yebus nezvese zvaidiwa ndakasara nemwana wavo zvakanakisa zvikuru vaisiya vaita basa rese pavanga vakuenda kubasa nekudzoka vachibika ini changu kwaive kuona zvevana mwedzi wapera vaitondipawo mari yekunotenga zvandaida apo mapads mafuta ekuzora vainditengera.saka chakazonetsa bamukuru vakatanga kundipfimba cz nguva zhinji ndaiswera navo kana vari off ini ndaivaramba vakambondipindira ndichigeza ndaingonyarara kusvikira ndakabira takatanga kudanana nabamukuru tichiswera tichirara tese sisi vari kubasa ende zvanga zvakundifayira vakandivhurira bank account vachindiisira mari every month vachiti kuna sisi kubasa hakusi kunyatsobhadharwa saka sisi ndovanga vakubhadhara rent ndakazobata pamuviri pabamukuru ndopandakawona kuti zvaipa ndikatombovati ngatibviseii mimba bt bamukuru vakaramba vakati usauraye mwana wangu bt ndanga ndakuitira relationship yangu nasisi vangu zvanga zvakundidya moyo nezvese zvavaindiitira ndaingofunga kuti taingotambawo nabamukuru mukufunga plan uku rimwe zuva sisi vangu vakangodzoka kubasa vanzwa musoro ndokutisvikira tiri mumagumbeze nabamukuru vakavhunduka vakabva vamgobuda vachimhanya ndakapererwa ndikatanga kuzvitongesa kuti ndaiteii bt it was to late ndanga ndatorema pavakabuda vakabva vandisendera msg yanga yakanzi..why mwana wamai vangu wandishora kudaro buda mumba mangu handisisina hukama newe…… bamukuru vakabva vanditsvagira imba vakatanga kundirojera bt dambudziko hama hadzidi kundiona bamukuru vakuwandira kumba kwangu… bamukuru vaitoda kunoroora kumba bt amai nababa vakaramba pfuma yabamukuru hanzi handiroodze vana vangu pamurume mumwe nasisi vangu hatina kuzomboonana zvachose. Zim Confessions

Loading...

Are You Looking for a NEW JOB?

Are you looking for a job or maybe you are already working but want a new job? We have you covered on our Jobs Listings website. We post only genuine jobs and you can apply for free. See All Jobs Here