Home General News Ndirikudanana nenjuzu

Ndirikudanana nenjuzu

Ndirikudanana nenjuzu
Ndini mukadzi anogara Capetown Sea point
Ndambouya nenyaya nguva yepera ndichiti ndirikudanana nenjuzu. Kubva zvakanyangarika hazvadzi yangu kuSea point beach mumvura akasadzoka.
Nanhasi handisati ndaroorwa. Ndatova neShavi rekuti ndinofanirwa kuenda kuSea point beach ndonogara padombo makuseni kana manheru. Dzimwe nguva ndinonzwa izwi rehanzvadzi yangu yakanyangarika 10years back.
Mazuva andinoshuva murume ndomazuva andinodzwa kuda kuenda kubeach zuva roda kubuda kana rovira
.
Asi manheru iyayo ndinozonzwa ndichirarwa.
Chakundinetsa ndechekuti lockdown payakatanga mari yerent yakandinetsa ndikamboenda kulocation.
Ndikarwara kusvika pakuda kufa.
Vakafamba neni zvikanzi handifanirwe kugara kure neSea.
Worse ndinofanirwa kugara pakatsakatikira hazvadzi yangu.
Kusvi zviripo zvinoda kugadziriswa pachivanhu.
Ini ndinombofunga kuti pane akashinha. Nekuti kaupenyu kandiri kurarama kari kurwadza.
Dzimwe nguva ndinombofunga kutora upenyu hwangu.
Marent ekuSea Point arikundikunda.
Kana paine akambosangana nazvo muupenyu ndiuudze makazvikunda sei.
Kungoenda kure negungwa ndinodzwa kurwara zvekudafa kufa .kugodzoka kuSea point unotondishaya kuti ndiye munhu airwara here. Nguva zhinji kungorota ndirimumvura nenjuzu dzakawandisa. Ndinotorota zvinhu zvemasure ndinotozoona kuti kurota ndapepuka .
Ndibatsireiwo veukama.
Loading...