Local News

Men Angry At Baba Denzel For Reconciling With Mai Denzel

The revelation that Baba Denzel and Mai Denzel had reconciled has caused an uproar on social media.

Leaked audio snippets of Mai Denzel revealing her infidelity to family members over a call have made news about the pair. The videos claim that Mai Denzel’s enraged ex-boyfriend informed her husband of extramarital relationships with two men.

Although a sizable portion of people on social media, notably men, predicted the couple would never get back together, it appears the two have kissed and made up.

Many women expressed their happiness at this news in their reactions, with some saying that it shouldn’t be unheard of for a man to reconcile with his wife after an affair because the other gender always does.

Kudyiswa kweyi inga imi varume munongohura tokutorayi back wani kutozadza dzinza musango but ndongikuregererai wani baDenzel namatayi ndizvo zvinoita dzimba vakadzi vana vadiki gezai nesauti yemagodo muchiti mwari mwari imba yangu

Nancy Singano

Vakadhuva kukasika vo spreader MA audio baba Denzel Ava otherwise vaifanira kungoregerera hure Ravo chinyararire sezvamurikungoitawo enyu majoki imi varume mudzimba umu, nekuti papaz yavakaita Iya haaa unosekwa nevanhu apa iwe uchirikurida joki rako 
Faith Mavara 

Nemi varume vose muri kuwawata psno makatodyiswawo imi,vakadzi venyu vakangofanana namai Denzel inyaya yekungoti rudo vaviri,otherwise taigona kukuudzai mukadzikama…

But some men thought otherwise.

Nobert Chibvongodze

Mai Denzel haasi mukadzi wokusiya vane zvinhu zvavo,kungovasiya 1day vanenge vatotorwa nembinga chaiyo
Romario Ncube 

Baba Denzel hayikona kuita fanike soo mafunga Blow job here yamaitwa naMai Denzie,Bt wazama pane kutsvaga imwe Nzenza
Gladman Rugadza Chuma 

Hubenzi hwavakaita kuuyisa nyaya dzavo pajekerere mnje nhasi vonyarira pai .kana wabata munhu wako find a way to solve on your own kwete kuti nyaudza honai nyika dzese dzakuziva zviri panamai Denzel garai henyu asi we all know the secret of your life

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button